Prisveksten ser ut til å bli lav, og de fleste økonomer anslår en reallønnsvekst på 1, 4 prosent til 1,75 prosent i 2019. Anslagene på lønnsveksten varierer fra 3,1 prosent til 3,3 prosent fra de ulike prognosemiljøene.

- Dette er anslag gitt når utsiktene for norsk økonomi gjennomgående var bedre enn de er nå. Vi tror derfor frontfaget også i år vil lande et mer moderat oppgjør enn dette, sa Gjerding.

Han understreket at moderate lønnsoppgjør har vært positivt for konkurranseevnen de siste årene, samtidig som valutakursen også har bidratt sterkt.

Partene i arbeidslivet må bidra

 Gjerding viste til at vi ser en stadig økende uro i landene rundt oss, som Brexit og demonstrasjoner knyttet til at Europa og USA ikke lenger kan levere den økonomiske veksten man har hatt tidligere.

- I Norge har vi tradisjon for at myndighetene og partene i arbeidslivet jobber sammen gjennom krevende tider. Det må vi fortsette med, for norsk økonomi er ikke friskmeldt, sa Gjerding.

Han viste til at andelen eldre i befolkningen øker, behovet for velferdstjenester øker og samtidige får vi mindre oljepenger å bruke i årene fremover.

- Skal vi kunne opprettholde velferdsnivået, må næringslivet være konkurransedyktig og bidra til penger i statskassa. Det innebærer at vi fortsatt må ha moderate lønnsoppgjør, sa Gjerding.