Mange av Spekters medlemsvirksomheter spiller viktige roller i totalforsvaret. Virksomhetene bør ha lav terskel for å rapportere rare, mistenkelige hendelser mot enkeltansatte, installasjoner eller andre virksomhetskritiske verdier, heter det i rådene fra NSR.

Selve øvelsen pågår i tidsrommet 25. oktober - 7. november. 35 000 soldater fra 31 land vil delta. Øvelsen vil merkes i store deler av landet.

For nærmere informasjon, les mer hos NSR:  Trident Juncture 2018.