Forskningsstiftelsen Fafo jobber, på oppdrag fra LO stat og Spekter, med ny forskning på hvordan frontfaget fortsatt skal være modell for lønnsdannelsen i Norge. Deler av forskingen presenteres under Arendalsuka.  

Fafo skal blant annet se nærmere på bakgrunnen for frontfagsmodellen, hvordan den fungerer, og hva som har vært de viktigste spenningene innenfor modellen. I tillegg skal forskerne også kartlegge hvilke utfordringer man har i andre land med samme type lønnsdannelsesmodell, hva som er alternativet til dagens modell og hva som skjer hvis modellen sprekker. 

Det blir foredrag og samtale med bl.a. næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), Tone Fløtten og Åsmund Arup Seip, begge forskere i Fafo, Gisle Norheim personaldirektør i staten, samt Lise Olsen, nestleder i LO Stat og Kjersti Barsok, forbundsleder i NTL og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Møtet «Hva skal til for å bevare frontfaget?» arrangeres tirsdag 15. august kl. 17:00 – 17:45 ved Utescenen i Bankgården i Arendal.  

Les mer om arrangementet her: