Hvert år utdeler Senter for seniorpolitikk prisen "Årets seniorinitiativ". Prisen skal synliggjøre god seniorpolitikk for arbeids- og samfunnsliv, og kan tildeles en virksomhet, en organisasjon eller enkeltperson(er) som gjennom sin innsats bidrar til en positiv utvikling av personalressurser i gruppen arbeidstakere over 45 år.

Kandidatene kan du registrere hos Senter for seniorpolitikk:
Årets seniorinitiativ 2012 - Foreslå kandidater

Kriterier for tildeling av prisen

Prisen "Årets Seniorinitiativ" tildeles en virksomhet, en organisasjon eller enkeltperson(er) som har gjennomført, eller har tatt initiativ til å gjennomføre, en politikk, virkemidler eller tiltak som på en forbilledlig måte synliggjør senior-arbeidstakere som en ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv.

Prisen gis ut hvert år dersom det er verdige kandidater, og kandidatene vurderes ut fra:

 • formålet med den seniorpolitiske satsningen
 • hva er gjennomført, hvilke virkemidler eller tiltak er benyttet
 • utviklingsprosessen - fra idé til handling
 • verdigrunnlaget for initiativet og seniorfokuset
 • ønske eller signaler om videre satsning

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere er blant annet NRK, Det Norske Veritas, Sørum kommune, Aker Stord, Seniorpatruljen ved Oslo politikammer og Unibuss AS. I 2011 ble prisen tildelt St Olavs Hospital, Trondheim ved organisasjonsdirektør Heidi Magnussen.

Jurysammensetning

Sammensetning av jury for tildeling av prisen Årets seniorinitiativ 2012 er:

 • Trine Lise Sundnes - LO
 • Baard Meidell Johannesen - NHO 
 • Knut Aarbakke - Akademikerne 
 • Anne Inga Hilsen - Fafo 
 • Heidi Magnussen - St Olavs hospital og prismottaker 2011 
 • Inge Lønning - erfaren politiker

 

Prisen vil bli utdelt på den sentrale IA-konferansen 13. desember 2012