Gjennom blant annet deltakelsen i treparts bransjeprogram for renhold, er Spekter sammen med de andre partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet engasjert i å forhindre arbeidslivskriminalitet.

- Mange av medlemsvirksomhetene i Spekter er store innkjøpere av renhold og da er det viktig for oss at de er bevisst sitt ansvar ved å kontrollere og følge opp renholdsvirksomhetene de har avtale med. På den måten har de en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Kvam.

Innkjøpere må sjekke at virksomheter som tilbyr renholdstjenester er godkjent av Arbeidstilsynet. Det gjøres enkelt ved å sjekke renholdsregisteret på Arbeidstilsynets nettsider. I tillegg skal innkjøpere kontrollere at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsforhold. Arbeidstilsynet har laget en guide som gir innkjøperne veiledning i å gjøre dette riktig:

Les mer om kjøp av renholdstjenester på arbeidstilsynet.no