Gabrielsen beskrev hvordan norsk næringsliv har vært gjennom store endringer med fagbevegelsen som samarbeidspartner. Han understreket at utviklingen må påvirkes med politikk.

-Det sentrale spørsmålet blir hva som skjer med dem som mister jobben, og med dem som ikke kommer inn i arbeidslivet – fordi arbeidslivet stiller helt andre krav i dag enn for 20-30 år siden, sa Gabrielsen..

Trenger en kompetansereform

Gabrielsen påpekte at Norge kan bli en pionernasjon i bruk av ny teknologi. Dagens unge har brukt høyteknologi hele livet, og kan ta ny teknologi raskt i bruk på arbeidsplassen.

– Utfordringen er å bringe kompetansen ut. Vi trenger derfor en kompetansereform, som gjør at folk lærer hele arbeidslivet, sa han og understreket at den norske modellen gjør at både samfunnet og næringslivet kan utvikles mer effektivt.

- Hvis større sosiale forskjeller gjør at det blir rimeligere å ansette billig arbeidskraft enn å ta i bruk ny teknologi, så har vi en utfordring. Lav ledighet og høye lønninger er det beste middelet for fortsatt teknologisk utvikling. Vår store utfordring framover er å sikre at det skapes nok jobber til å erstatte dem som blir borte. Vi lykkes best om vi gjør det i samarbeid, sa Gabrielsen.

Enighet om trepartssamarbeidets betydning

Under den politiske debatten var politikerne i panelet enige om at trepartssamarbeidet vil være viktig også i årene framover. De ble utfordret på hvilke konkrete politiske tiltak akselerasjonens tidsalder krever.

- Vi utvikler et samfunn som er på tå hev, og som kan møte raske omstillinger. Som politikere må vi sørge for det. Samtidig kan ikke politikere definere framtiden, det er ikke vår oppgave. Vi er tilretteleggere for virksomhetene, sa Ketil Solvik-Olsen, nestleder i Fremskrittspartiet.

Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, mente det er viktig å spille på lag med partene i arbeidslivet.

-Økende konflikter i arbeidslivet er negative for nyutvikling. Vi må beskytte fagforeningens rolle i norsk politikk, og ta vare på trepartssamarbeidet. Raske teknologiske endringer krever politisk styring, sa Huitfeldt.

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre, mente partiprogrammene må se lengre fram i tid enn en fireårsperiode.

- Vi kan ikke spå hva som blir de viktige næringene framover, og framtida krever bedre politisk styring. Et kompetanseløft i arbeidslivet i samarbeid med partene vil være viktig for bedriftene i møte med omstillingen, sa Heggelund.

Stortingsrepresentant Per Olav Lundteigen fra Senterpartiet, mente vi må forberede Norge på en usikker tid.

- Vi må ha større felles virkelighetsforståelse. Fremtiden krever mer politisk styring, og vi må ha tydeligere og tøffere politisk lederskap i Norge. Ledere må fortelle hva man vil med landet vårt, sa Lundteigen.