Støre viste til at statistikk fra Europa indikerer at høy organisasjonsgrad gir høy omstillingsevne. Han hevdet at omstilling er ikke noe man bare gjør på grunn av lav oljepris, men at det er gjennomført omstilling i minst 100 år. Ap-lederen påpekte også at folk lever med omstilling hver dag.

- Folk er ikke til for velferdsstaten, men velferdsstaten er til for folk, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på Spekterkonferansen.

Støre fremhevet at det ikke er riktig omstilling å ta penger fra de offentlige aktører for å starte private kommersielle tjenester. Han mente videre at det mest endringsvillige vi kan gjøre er å fastholde dagens system.

- Vi er for at kommunene snakker sammen for å løse oppgaver på nye måter. En kommunereform blir best om den er bygget på frivillighet, sa Ap-lederen.

Støre trakk også frem at Ap var imot søndagsåpne butikker. Han mente det var viktig med en felles fridag. 

Til slutt sa Støre at han tror på reform som regel, og ikke som unntak. Vi må likevel justere hvis ting ikke fungerer som de skal avsluttet han.