Industriarbeidere hadde i fjor en lønnsvekst på 2,0 prosent og industrifunksjonærer en lønnsvekst på 2,2 prosent. Lønnsveksten var høyest i varehandelen, finanssektoren og kommunesektoren med 2,5 prosent.

I Spekter var lønnsveksten i helseforetakene 2,0 prosent. For ansatte som var i streik, ble virkningstidspunktet forskjøvet til arbeidets gjenopptakelse, noe som trakk ned lønnsveksten med 0,4 prosent. Øvrige bedrifter i Spekter hadde en lønnsvekst på 2,4 prosent.

Overhenget for øvrige bedrifter i Spekter var 0,6 prosent og for helseforetakene 1,6 prosent. Her trakk forskjøvet virkningstidspunkt som følge av konflikt opp overhenget med 0,5 prosent.

TBU anslår prisveksten i 2017 til 2 prosent.

Les hele rapporten her