Sammen med fagsjef Odd Erik Stende deltok han i budsjetthøring i familie- og kulturkomiteen mandag 21. oktober.

Spekter er tilhenger av å bruke fellesskapets ressurser mest mulig effektivt. Samtidig påpekte Høven at Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) synes å være et lite treffsikkert virkemiddel, og at den derfor bør evalueres.

- Vi mener, slik vi også sa under høringen her i fjor, at det bør gjøres en evaluering av reformen. En slik evaluering vil kunne belyse hvilke konsekvenser reformen har hatt blant annet for kultursektoren, og gi grunnlag for en vurdering av hvilke effektiviseringstiltak som er mest hensiktsmessige, sa Høven.

NRKs uavhengighet må sikres

Videre pekte Spekter på at den nye finansieringsordningen av NRK, der allmenkringkasteren sikres finansering for tre til fire år av gangen, i utgangspunktet er positiv. Men Høven advarte mot mulige følger for NRKs redaksjonelle uavhengighet og integritet.

- Med finansiering direkte over Statsbudsjettet frykter vi at NRKs uavhengighet kan komme under press. En forsterkende faktor er at NRK er den klart største posten på Kulturdepartementets budsjett. Spekter mener derfor det er grunn til å vurdere strukturelle tiltak som kan beskytte NRKs redaksjonelle uavhengighet og integritet, for eksempel i en egen lov, sa Høven.

Arbeidstidsbestemmelsene må endres

Spekter mener at arbeidstidsbestemmelsene, slik de er nedfelt i Arbeidsmiljøloven, er en av de største hindrene for effektiv drift i kunst- og kulturvirksomhetene. Arbeidstidsutvalget har pekt på at det kan være krevende å få til avtaler som sikrer hensiktsmessige og fleksible arbeidstidsplaner i virksomheter som har skift/turnusarbeid slik som i kultursektoren.

- Vi mener at Arbeidstidsutvalgets forslag om regler for skift/turnusarbeid må vedtas. Arbeidstidsutvalgets forslag om ny lovbestemmelse for skift og turnusarbeid, vil gi arbeidsgiver større handlingsrom, og kan bidra til å øke tilgjengelighet for publikum, sa Høven.

Les hele Spekters innspill til familie- og kulturkomiteen her:

Se høringen på Stortingets Nett-TV