Singsaas er i dag ansatt som kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, og har tidligere vært statssekretær for finansminister Sigbjørn Johnsen og for statsminister Jens Stoltenberg. 

– Hilde Singsaas får blant annet ansvar for utvikling av en velferdspolitisk plattform for Spekter, og for videreutviklingen av vår strategiske plan, sier Bratten.

 Spekter opplever for tiden rekordhøy interesse for medlemskap fra nye virksomheter, samtidig som styret har høye ambisjoner for at Spekter skal videreutvikle sitt interessepolitiske engasjement.

– Jeg er derfor svært glad for at Hilde Singsaas, med sin betydelige erfaring og innsikt i norsk samfunnsliv, har sagt ja til å tiltre en nyopprettet stilling i vår ledelse, sier Bratten.

- Vi må videreutvikle velferdsstaten hvis den skal være bærekraftig på lang sikt. Spekter er blant de mest nytenkende og tydelige stemmene i debatten om hvordan vi skal få det til. Jeg gleder meg til å bidra i arbeidet med å gjøre Spekter til en enda sterkere samfunnsaktør i årene som kommer, sier Hilde Singsaas.

Hilde Singsaas tiltrer i løpet av høsten 2015.