Regjeringen går nå inn for å heve grensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år, og på sikt opp til 75 år. 

- I denne saken burde regjeringen hørt på hovedtyngden av partene i arbeidslivet, som har frarådet dette, sier Bratten. 

Hun minner om at en arbeidstaker faktisk ikke må slutte å jobbe om oppsigelsesvernet på 70 år beholdes.  Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan medarbeideren fortsette som før. 

70-årsgrensen i arbeidsmiljøloven innebærer at arbeidsforholdet ikke avsluttes med oppsigelse etter at arbeidstaker har fylt 70 år, men ved et varsel fra enten arbeidsgiver eller arbeidstakeren.

- Vi kan like det eller ei, men selv om de fleste eldre arbeidstakere er ressurser på lik linje med yngre arbeidstakere, finnes det de som dessverre ikke erkjenner at de kan være svekket av alder. Vi mener det må være bedre for dem å bli varslet om at arbeidsforholdet opphører, fremfor å måtte avslutte yrkeslivet på en uverdig måte gjennom en oppsigelse som i verste fall ender i rettsapparatet, sier Bratten.  

- Den foreslåtte endringen kan i tillegg  gjøre terskelen for å ansette eldre arbeidstakere noe høyere, fordi arbeidsgivere ikke lenger vil ha mulighet til å avslutte ansettelsesforholdet uten oppsigelse ved 70 år, sier Bratten.

Les Spekters høringssvar til saken her