Nilssen overtar vervet etter konsernsjef Dag Mejdell i Posten AS, som går av som styrets leder etter syv år.

Nilssen ser fram til å ta fatt på oppgaven som styreleder.

- Spekter er en tydelig og sterk premissleverandør i norsk samfunns- og arbeidsliv. Jeg ser fram til å bidra til videreutviklingen av Spekter sammen med resten av styret og administrasjonen, sier Nilssen.

Gro Bakstad (konserndirektør i Posten Norge AS), Olaug Svarva (administrerende direktør i Folketrygdfondet) og Stein Kinserdal (administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF) er valgt som nye styremedlemmer.

Nye varamedlemmer er Grethe Aasved (administrerende direktør i Aleris Helse AS) og John Arne Ulvan (konsernsjef i Felleskjøpet Agri SA).

Spekters styre består nå av følgende personer:

 • Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest RHF, styreleder
 • Geir Isaksen, konsernsjef NSB AS, styrets nestleder
 • Ingrid Røynesdal, administrerende direktør, Oslo‐Filharmonien, styremedlem
 • Kai G. Henriksen, administrerende direktør i AS Vinmonopolet, styremedlem
 • Olaug Svarva, administrerende direktør i Folketrygdfondet, styremedlem
 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK AS, styremedlem
 • Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold HF, styremedlem
 • Gro Bakstad, konserndirektør i Posten Norge AS, styremedlem

Varamedlemmer:

 • Grethe Aasved, administrerende direktør i Aleris Helse AS, varamedlem
 • John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri SA, varamedlem
 • Auke Lont, konsernsjef i Statnett SF, varamedlem