Medlemsdialogen Spekter har med virksomhetene, viser et tydelig behov for avklarende svar fra myndighetene. Uten tiltak som gir bedre forutsigbarhet risikerer pasientene å miste tilbud som ellers inngår i helsetjenesten.

Avklaring om bidrag og økonomi

På områder der midlertidige løsninger er etablert behøves det en mer definert tidshorisont. Det gjelder i første rekke rehabiliteringsvirksomheter. For private sykehus etterlyses svar på hvordan de best kan bidra under pandemien, avtaleregulert på måter som gir økonomiske forutsetninger for videre drift også etter krisen. Verksteder som produserer ortopediske hjelpemidler har økonomiske og likviditetsmessige utfordringer.

Inntektsbortfall og økte kostnader

For større ideelle sykehus er situasjonen også svært krevende. Noen av disse har egne opptaksområder, og et ansvar tilsvarende hva helseforetakene har. Spekters medlem Lovisenberg Diakonale Sykehus har ansvar for bydeler i Oslo der smittespredningen i øyeblikket er høyest. De har stengt ned planlagt kirurgi og slik mistet en viktig del av inntektsgrunnlaget, samtidig som kostnadene har økt kraftig for å sikre nødvendig behandling.

Les brevet til helseminister Bent Høie her (PDF, 53KB)