Bratten påpekte at de siste fire årene har sykepleierne i helseforetakene bidratt til blant annet 40 prosent flere polikliniske konsultasjoner i somatikken, og en økningen på 35 prosent innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser.

- Kompetanse, teknologi, samhandling og oppgaveglidning er sentrale stikkord når fremtidens helsetjenester skal utformes, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten på Norsk Sykepleierforbunds landsmøte.

- Denne utviklingen hadde ikke vært mulig uten folkevalgte som prioriterer helsetjenesten høyt. Det hadde heller ikke vært mulig uten høy kompetanse og sterk evne til endring og utvikling blant de ansatte, påpekte Bratten.

Flere kan få heltid

Sykepleiere i helseforetakene jobber nå i snitt nesten 90 prosent stilling.

 - Heltid gir mer økonomisk selvstendighet for den enkelte, og det blir mer kompetanse og kontinuitet rundt pasienten. Helsetjenesten har i alt for mange tiår vært skjemmet av for mange deltidsstillinger. Ledere og tillitsvalgte har nedlagt betydelig innsats de senere årene for å redusere deltid, sa Bratten.

Økt grunnbemanning er ikke svaret

Bratten understreket også at offentlige midler kommer til å bli knappere og budsjettene til alle gode formål mindre.

- Det er ikke bare NSF som mener økt grunnbemanning er svaret på problemet – det mener de både i politiet, på brannstasjonene og i sentralforvaltningen og i andre deler av arbeidslivet. Men som helseministeren sa under sykehustalen tidligere i år: «Skal vi klare å innfri fremtidens forventninger og videreutvikle pasientens helsetjeneste, vil det kreve vilje til å tenke nytt, og kunnskap og evne til å jobbe på andre måter.», påpekte Bratten.

Mye vranglære om helse – sterkt behov for kompetente helsestemmer

Bratten påpekte at helse er «big business», og at det er mange som forsøker å slå mynt på dette med useriøse råd og tips.

- Vi trenger tydelige, modige, stolte, og ikke minst kompetente helsestemmer når fremtidens sykepleie og helsetjeneste skal stakes ut. Helsepolitikk kan ikke bygges på kostholdsråd fra influencere, eller ukvalifisert synsing fra åndelige veiledere, sa Bratten.

Hun understreket at det heldigvis finnes seriøse parter - som Sykepleierforbundet, mange gode planer, enda flere gode intensjoner og ikke minst sterk kollektiv vilje i Norge om hvordan vi kan sikre bærekraft og kvalitet i helsetjenesten.

 - Det kommer til å bli gull verdt når oljealderen i et eller annet tempo seiler inn i solnedgangen, andelen eldre går opp og andelen i yrkesaktiv alder går ned, sa Bratten.