Arbeidsgiverforeningen Spekter avholdt i dag sin generalforsamling, hvor det blant annet ble foretatt valg til Spekters styre. Den eneste endringen i styret ble at Håkon Haugli erstatter Auke Lont, som har fratrådt som konsernsjef i Statnett SF.

Håkon Haugli (51) er administrerende direktør i Innovasjon Norge. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Før han kom til Innovasjon Norge ledet han Abelia – landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO. Han har også hatt lederstillinger i Gjensidige og jobbet i ISCO Group og McKinsey. Haugli satt på Stortinget for Arbeiderpartiet i perioden 2009-2013. Han har bred erfaring fra flere styreverv i sentrale bedrifter og organisasjoner.

Som leder for Innovasjon Norge er Haugli opptatt av at det blir stadig viktigere å utnytte de mulighetene som ligger i innovasjon og kontinuerlig utvikling av ny teknologi. Han ønsker derfor å fremme innovasjon også gjennom sin rolle som styremedlem i Spekter.

– Spekters medlemmer har alle viktige samfunnsoppdrag. Det gir organisasjonen mulighet til å være en tydelig stemme for viktige sammenhenger som får for liten oppmerksomhet, som mellom verdiskaping og velferd og mellom den enkelte virksomhets handlingsrom og innovasjonstakt, sier han til Spekter.no.

Han utdyper hvorfor han ønsket seg en plass i Spekters styre slik:

– Jeg opplever Spekter som en organisasjon med stor tyngde og troverdighet og en viktig samarbeidspartner for medlemmene. Styret består av spennende mennesker, som jeg ser frem til å bli inspirert og lære av. Jeg gleder meg til å bidra med min erfaring og til samarbeidet med styret og administrasjonen.

I tillegg til å velge Haugli som nytt styremedlem, stemte generalforsamlingen for gjenvalg av både styrets nestleder Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien og Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Begge ble gjenvalgt for to år.

Spekter styre 2021-22:

 • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter AS, styrets leder 
 • Ingrid Røynesdal, administrerende direktør, Oslo-Filharmonien, styrets nestleder 
 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef, NRK AS 
 • Åsne Havnelid, administrerende direktør, Norsk Tipping AS
 • Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse-Vest RHF
 • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge AS
 • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge

Varamedlemmer:

 • Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus Universitetssykehus HF
 • Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst medisinsk laboratorium
 • Anne Kathrine Slungård, direktør, Trondheim Symfoniorkester
 • Birthe K. W. Sjule, administrerende direktør, Sporveien Trikken.