- Jeg ønsker landets sykepleiere, som med høy faglighet bidrar til at Norge har en helsetjeneste i verdensklasse, lykke til med dagen, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Les også intervjuet "Alle gode ting er ikke tre" med Anne-Kari Bratten i fra magasinet Fremtidens sykepleiere  - utgitt av Norsk Sykepeleirforbund. (PDF, 2MB)