Hun påpekte at det er en rekke faktorer som har bidratt til å gi Norge suksess. En sterk privat sektor, evne til å lykkes i internasjonal konkurranse og økonomisk verdiskapning har gitt oss både skatteinntekter, og inntekter som gjør at bedrifter kan investere og ta risiko og tenke nytt og innovativt.

- Norge er på topp i Europa når det gjelder evne til omstilling og produktivitetsvekst. Det har bidratt til at vi har en sterk velferdsstat med universelle goder som gratis utdanning og helsehjelp, god barnehagedekning og andre velferdstjenester, sa Bratten.

Organiser dere!

Bratten understreket at å være organisert, er en viktig del av arbeidslivet i Norge.

- Den norske modellen er bygd opp rundt at både arbeidsgivere og arbeidstakere er organisert, og det er et tett samarbeid mellom arbeidslivets parter og myndighetene. Dette må videreføres for å sikre produktivitet og gode velferdstilbud i årene som kommer. Det er avgjørende at flest mulig jobber mest mulig, lengst mulig og med riktigst mulig kompetanse, slik Norge får nok arbeidskraft, sa Bratten.

Hun påpekte at det er spesielt avgjørende at kvinner jobber mer. I dag jobber hele 40 prosent av alle kvinner i Norge deltid, mens bare 14 prosent av mennene gjør det samme.

- Fedrenes karriere har åpenbart fortsatt forkjørsrett, og mødrenes vikeplikt. Jo flere barn en kvinne har, jo mindre jobber hun. Jo flere barn en mann har, jo mer jobber han, sa Bratten.

Kompetansen må fornyes kontinuerlig

Bratten minnet om at mer rettighetsorientering, teknologiutvikling, innovasjon og verdiskaping i virksomhetene, teamorientering, samhandling og effektiv oppgaveløsning er sterke drivere i dagens arbeidsliv.

- Samhandlings-, endrings-, utviklings og IKT-kompetanse er kanskje de viktigste kvalifikasjonene arbeidstakerne kan ha. Man kan ikke lenger bare tenke på sin egen fagkunnskap, man må være villig til å endre og utvikle kompetansen gjennom hele yrkeslivet, sa Bratten.