Regjeringen la i dag fram forslag om endringer i samordningsloven for pensjon- og trygdeytelser, og varslet samtidig at den vil gjenoppta prosessen for å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen.

- Fortsatt gjenstår mye arbeid før pensjonsreformen er gjennomført for alle, og ikke bare for de i privat sektor. Dagens offentlige tjenestepensjon bidrar ikke til å styrke arbeidslinjen og den hindrer nødvendig mobilitet mellom offentlig og privat sektor. I tillegg gir den virksomhetene helt uforutsigbare kostnader, påpeker Bratten.

-Det er ingen god idé at privat og offentlig sektor i Norges lille arbeidsmarked har hver sin pensjonsordning. Hvorfor skal for eksempel bare pensjonister fra privat sektor kunne jobbe og motta pensjon samtidig - og ikke pensjonister fra offentlig sektor, spør Bratten.

Hun viser til at hvis vi skal sikre bærekraft – og dermed velferd - framover, må arbeidsstyrken være mobil og omstillingsdyktig.

-Pensjonssystemet må ikke begrense folks mulighet og vilje til å bytte mellom sektorer, sier Bratten, som understreker at det også er på tide at særaldersgrensene nå blir tilpasset et moderne arbeidsliv og at AFP-reglene i privat og offentlig sektor bør være like.

Bratten påpeker også at en hel generasjon arbeidstakere med offentlig tjenestepensjon langt på vei er forledet til å tro at de får 66 prosent av lønnen i pensjon, mens realitetene allerede er noe annet.

-Når sannheten er at en nyutdannet sykepleier vil få bare 47 prosent av lønnen i pensjon når han går av ved fylte 65 år, er det på høy tid at den offentlige tjenestepensjonen endres, sier Bratten.