Det såkalte Ludvigsenutvalget som har vurdert grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv, la denne uken frem sin utredning.

Utvalget anbefaler fire kompetanseområder som grunnlag for fornyelse av skolens innhold:

  • fagspesifikk kompetanse
  • kompetanse i å lære
  • kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
  • kompetanse i å utforske og skape

I innspillene til utvalget, var Spekter opptatt av at skolen skal forberede elever til et arbeidsliv hvor de kan bidra til verdiskaping, innovasjon og utvikling av velferdsstaten, samfunnet generelt og virksomhetene spesielt.

-Arbeidslivet er i stadig endring, derfor har de ansatte kontinuerlig behov for å kommunisere, samhandle og tilegne seg ny kompetanse. Utvalget ser åpenbart behovet for å sikre dette, og har gitt regjeringen mange relevante innspill som kan legges til grunn når fremtidens skole skal formes, sier Kvam.

Utredningen blir nå sendt på høring med frist 15. oktober.  Spekter vil bidra med ytterligere kommentarer og innspill i høringen.

Les rapporten her: NOU 2015:8 Fremtidens skole