Av Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den samme type krefter som partene sentralt har brukt for å dempe lønnsveksten de siste årene, får vi nemlig bruk for fremover. For det første gjenstår krevende diskusjoner fremover om hvordan vi skal få ryddet opp i det som mer og mer fremstår som et lettere kaos i pensjonsordningene. En viktig hensikt med pensjonsreformen var å få et enklere pensjonssystem. Denne hensikten er i hvert fall ikke oppnådd. Ulikhetene mellom offentlig og privat sektors pensjonsordninger, vilkårligheter i AFP-ordningen og alle særaldersgrensene, er eksempler på elementer som ikke er bærekraftige. Spekter mener at vi må ha ett felles pensjonssystem i Norge, hvor alle får sin egen pensjonskonto, som brukes helt uavhengig av hvilken pensjonsleverandør man har.

Høsten 2018 skal partene i trepartssamarbeidet også få kjørt seg når vi setter oss sammen for å reforhandle IA-avtalen. Avtalen går ut i 2018, og når det gjelder målet fra 2001 om 20 prosent reduksjon i sykefraværet, har vi bare kommet cirka halvveis. Det er åpenbart at konsekvensene av dette må diskuteres alvorlig.  Det er imidlertid ikke åpenbart hva som er de riktige svarene på de mange spørsmålene.

Regjeringens perspektivmelding kan skremme nattoget av skinnene. Inntektene faller, og utgiftene øker. Det er åpenbart at de folkevalgte vil se på nærings- og arbeidsliv for å få hjelp til å tette gapet. Utfordringene står derfor i kø. Når valgkampen kommer i gang for fullt, vil Spekter bidra til at disse diskusjonene sette på dagsorden, blant annet gjennom at vi deltar på Arendalsuka, hvor vi også har et fellesarrangement med LO.

I mellomtiden ønsker jeg alle våre medlemmer og andre samarbeidspartnere en riktig god sommer.