For noen er svaret på miljøutfordringene blant annet sekstimersdagen, redusert vekst og andre vidløftige og luftige forslag. Styret i Spekter mener at økonomisk vekst er en del av løsningen på problemet, ikke problemet i seg selv. Uansett om det fantastiske skiføret i vinter og de siste ukenes drømmevær skyldes klimaendringer eller ikke, så er jakten på nye og bærekraftige veier til vekst og verdiskapning en av de høyest prioriterte diskusjonene i Spekters styre for tiden.

Styret har høye ambisjoner for Spekters bidrag til diskusjonene om hvilke rammebetingelser næringslivet må ha for å etablere verdiskapende arbeidsplasser. I den sammenhengen ønsker styret også å trekke på Spektervirksomhetenes erfaring og engasjement. Men det er ikke likegyldig hvor veksten kommer. Styret vil i det kommende året arbeide for at veksten i norsk økonomi, og dermed i nye arbeidsplasser, er bærekraftige i et miljømessig perspektiv. Det er bare med økonomisk vekst vi kan sikre nok inntekter til å løse kreftens gåte, bidra til vaksinasjonsprogrammer i de landene som ikke kan finansiere det selv, og kanskje også løse det uløste i klimaspørsmålene. Bare gjennom verdiskapende arbeidsplasser kan vi fortsatt sikre velferdsstatens universelle goder, som er et av de fremste kjennetegnene på samfunnet vårt her i Norge.

Nå er også vi forhandlerne i Spekter i ferd med å drikke opp de kalde kaffeskvettene, spise de siste restene av pizzaen fra sene forhandlingsnetter og finne frem solfaktor 30. Det er nemlig ingen høy risiko for å bli solbrent under lønnsoppgjør. Det har blitt mange kvelder og netter i samarbeid med medlemmene våre og fagbevegelsen for å få alle de 700 lønnsoppgjørene i Spekter i havn. Det har vært et lønnsoppgjør med en del krevende spørsmål, og fremdeles gjenstår noen meklinger. Likevel er det bare å konstatere at når det gjelder den økonomiske rammen, har vi sett en imponerende disiplin både sentralt og lokalt.

Det er den norske modellen på sitt aller beste - full oppslutning om frontfaget. Jeg vil benytte anledningen til å berømme fagbevegelsen for deres innsats for å sikre ansvarlighet også i årets oppgjør.

Jeg ønsker alle våre medlemmer, våre kolleger hos fagbevegelsen og alle andre som følger oss en riktig god sommer!