Spekter gjennomførte lærlingundersøkelser i 2012 og i 2015. Det har vært en stor økning av lærlinger innen alle sektorer i Spekter-området. I helseforetakene har det blitt dobbelt så mange lærlinger fra 2012 til 2015, og 85 prosent av helseforetakene sier de skal ta inn nye lærlinger neste år.

«Samfunnskontrakten for flere læreplasser»

Mangelen på læreplasser var bakgrunn for at partene i arbeidslivet og myndighetene undertegnet samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2012. Ett av målene i samfunnskontrakten, var å øke antall læreplasser med 20 %. Ved utgangen av kontraktsperioden viser resultatene fra indikatorrapporten at antall læreplasser har økt med 5 % på nasjonalt nivå. Resultatene viser også at det er store forskjeller mellom utdanningsprogram og mellom fylker. Helse- og oppvekstfag er det eneste utdanningsprogrammet som har hatt en økning på 20 %.

Virksomhetene tar samfunnsansvar

Spekters lærlingundersøkelse 2015 viser at andre forhold enn økonomiske incentiver har betydning for i hvilken grad man tar inn lærlinger. Virksomhetenes behov for rekruttering av fagarbeidere i fremtiden, lærlingenes arbeidsinnsats og ikke minst det å ta samfunnsansvar er viktige faktorer.

- Det gjøres mye godt arbeid for å legge til rette for å ta inn lærlinger. Alle virksomheter som kan, bør bidra ved å gi ungdom en lærlingplass. Spekters lærlingeundersøkelse viser også at de aller fleste virksomheter har gode erfaringer med lærlinger, sier Kvam.

Arbeidet med å fornye samfunnskontrakten startet nå i november.

- Det er viktig at virksomhetene ønsker å fortsette arbeidet med å tilby ungdom under utdanning læreplass – en fornyet samfunnskontrakt for å videreføre arbeidet kan være en god ramme for dette, sier Kvam.

Les mer om undersøkelsen: Lærlingundersøkelsen 2015

Nyttig side for de som er lærebedrift og for de som ønsker å bli lærebedrift: http://lærlingløftet.no/