Midt mellom Luciadagen og julaften vil jeg gjerne få ønske dere alle en fin julehøytid og alt godt for det nye året.

2014 har vært et aktivt Spekter-år. Vi har fått flere nye medlemmer og har oppnådd politisk gjennomslag for mange av de sakene vi har jobbet med de siste årene. Både de resultatene som er oppnådd i inntektspolitikken og i arbeidslivspolitikken vil bidra til å bedre rammebetingelsene for mange av Spekters medlemmer.

Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven er langt på vei i tråd med de innspillene Spekter ga i sin høringsuttalelse, og som vi har tatt til orde for de siste årene. To tredjedeler av de ansatte i våre medlemsvirksomheter arbeider utenom det som av mange kalles «normalarbeidsdagen» fordi toget må gå, flyplassen holdes oppe, posten skal leveres, pasientene skal ha behandling og Hamlet skal oppføres.  Spørsmål og dilemmaer knyttet til organisering av arbeidstid, er blant de spørsmålene som oftest treffer mailboksen til våre medarbeidere. Vi er derfor tilfreds med de endringer som nå er foreslått, selv om vi mener at Regjeringen godt kunne gått lenger.

Spekter og de andre arbeidsgiverorganisasjonene, samt LO og UNIO, har imidlertid frarådet Regjeringen å heve grensen for oppsigelsesvern fra 70 til 72 år. Dagens lov fungerer greit. Det er ingen ting i veien for at man kan bli enige om å fortsette etter 70 år ved behov.

LO har varslet en politisk aksjon for å protestere mot forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven, og det er nok grunn til å tro at den julefreden som nå senker seg over norsk arbeidslivsdebatt, ikke vil vare til påske. Det blir en het vår, og det enda før Regjeringen har tatt tak i den overmodne diskusjonen om hvordan offentlig tjenestepensjon og særaldersgrenser skal se ut fremover.

Desember er tradisjonenes måned. For mange blir det ikke jul uten at de har hentet sitt eget juletre i skogen, lagt et stykke svinekjøtt i press eller vært på første bordsetting med lutefisk på Gamle Rådhus. For noen av oss andre handler tradisjonen om å gjøre vårt ytterste for å unngå både første og andre bordsetting med lutefisk.  En tradisjon vi i Spekter har tenkt å videreføre i året som kommer, er å invitere til den store Spekterkonferansen 14. april i etterkant av generalforsamlingen. I år skal vi utfordre både hverandre og de folkevalgte og andre samfunsdebattanter på hvordan vi skal kunne klare å gjennomføre nødvendige prioriteringer når statens inntekter fra oljevirksomheten synker samtidig som eldrebølgen skyller over landet som en slags evigvarende tsunami.  Sett av datoen!

Den løpende kontakten og bistanden overfor medlemsvirksomhetene er imidlertid Spekters og min prioritet nr. 1. Årets medlemsundersøkelse ga oss de beste resultatene noensinne. Vi lover at vi skal gjøre alt vi kan for å leve opp til forventningene deres i det nye året.

God jul til dere alle.

Hilsen Anne-Kari Bratten