Det er i en sak først omtalt i NRK, at Folkestad tar til orde for at regjeringen bør kalle inn partene i arbeidslivet til toppmøte for å få flyktninger i arbeid.

- Vi synes det er positivt dersom regjeringen inviterer til å diskutere dette i trepartssamarbeidet. Det er en helt naturlig arena å drøfte dette spørsmålet på, mener Bratten.

Må inn i ordinært arbeidsliv

Spekter er imidlertid skeptisk til Uniolederens forslag om å etablere non-profit bedrifter som skal sysselsette flyktningene.

-Det er stort arbeidskraftbehov i Norge fremover, og vi må finne tiltak som gjør at flyktningene kan delta i det vanlige arbeidslivet, bidra til å løse oppgaver og delta i verdiskapingen der og tjene penger for å forsørge seg selv, mener Bratten.

Vil diskutere med arbeidslivsorganisasjonene

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sier til NRK at flyktningsituasjonen vil bli tema når partene møtes i arbeids- og pensjonspolitisk råd neste uke.

- Det er positivt at arbeidsministeren tar tak i denne saken, slik at vi kan starte diskusjonene om hvordan vi raskest og best mulig kan integrere og få uttelling for flyktningenes kompetanse og arbeidskraft i det norske arbeidslivet, sier Bratten.