- Derimot er det en del kvinner som hopper av lederkarrieren før de når toppen, eller de forblir på mellomledernivå. Dette begrunner de ikke diskriminering eller forpliktelser, men de synes de får for lite igjen for anstrengelsene. Men de må altså både ville og tørre for å komme helt til topposisjonene, sa Colbjørnsen.  

På oppdrag av Spekter har Colbjørnsen utarbeidet en rapport om kvinners karrieremuligheter i arbeidslivet. Rapporten beskriver hvordan seks kvinner har lykkes med å bli øverste sjef i store og betydningsfulle virksomheter.

-Formålet med rapporten er å synliggjøre hvilke utfordringer, muligheter og veivalg kvinnelige toppsjefer har stått overfor i sine karrierer, og som har brakt dem dit de er i dag. Hvilke ytre barrierer de har stått overfor, men også, og først og fremst, hva de selv har gjort for å håndtere de hindringer de har møtt på veien, sa Colbjørnsen.

Styrk kvinners yrkesdeltakelse!

- Alle tiltak som styrker kvinners yrkesdeltakelse,  bidrar til likestilling. På sikt kan det også gi flere kvinner i lederstillinger. Det sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten på frokostmøtet "Glasstaket - fakta eller myte" 8. mars.

Bratten minnet om at det også finnes andre likestillingsutfordringer enn kvinneandelen i lederstillinger.

- I den stadig voksende innvandrerbefolkningen, er for eksempel mange kvinner milevis unna økonomisk selvstendighet, og dermed også sosial selvstendighet. Tiltak som kan få flere av dem i arbeid, er avgjørende, sa Bratten.

Hun understreket at alle tiltak som styrker kvinners yrkesdeltakelse, både bidrar til likestilling, og på sikt også til flere kvinner i lederstillinger.

- Min oppfordring er derfor å endre reglene for pappaperm, slik at permisjonen deles jevnere mellom foreldrene, begrave kontantstøtten og legge bedre til rette for heltid. 37 prosent av kvinnene jobber deltid, bare 14 prosent av mennene. Går flere kvinner over på heltid, vil det styrke likestillingen. Derfor bør blant annet Arbeidstidsutvalgets forslag gjennomføres, siden det vil legge bedre til rette for at flere kvinner kan jobbe mer, sa Bratten.

Se opptak fra frokostmøtet her

Her får du også se Vinmonopolets administrerende direktør Hilde Britt Mellbye og administrerende direktør i Folketrygdefondet Olaug Svarva fortelle om sin vei til topplederstillinger. Heidi Nordby Lunde fra Høyre og Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet debatterer likestillingspolitikk.  

 

 

Les hva mediene sier om Colbjørnsens rapport

NRK: En myte at «glasstaket» hindrer kvinner fra å bli toppsjefer

Dagens perspektiv: 6 veier til toppen (krever innlogging)