Han fortalte at i Midt-Norge, stenges tre av det offentliges syv MR-maskiner hver dag klokken 15:30, og at man isteden kjøper MR-undersøkelser fra private for å få utført de undersøkelsen som trengs.

 -Men samtidig fortjener det offentlige helsevesenet anerkjennelse for effektiviseringsarbeidet sitt. Norske sykehus har vist seg kraftig omstillingsdyktige de siste 10-15 årene. All tilbudsvekst ut over det som følger av befolkningsveksten er finansiert gjennom omstilling, understreket Kvernmo

Stein Kinserdal, styreleder i Helse Møre og Romsdal, påpekte at vi lever i et land som kanskje har bedre evne og forutsetninger for omstilling enn noe annet land.

Det vi trenger, er erkjennelsen av at det er nødvendig å omstille mer, sa Kinserdal

Lars Erik Flatø, administrerende direktør på Lovisenberg Diakonale Sykehus, trakk fram hvordan teknologien vil hjelpe oss med arbeidskraftutfordringen.

-Sykehus som har testet å overlate utskrivningssamtalen til en robot har positive erfaringer. Pasientene var mer fornøyd, og husket mer av rådene de fikk når det var gått en tid. Grunnen er kanskje først og fremst at roboten hadde bedre tid enn sykepleierne hadde, mente Flatø.

Grete Aasved, administrerende direktør i Aleris Helse, fortalte at Aleris som privat helseaktør er avhengig av å ha høy produktivitet, og at de derfor legger stor vekt på god logistikk.

-Et helhetlig forløp med undersøkelser, konsultasjon og behandling på samme dag gir økt effektivitet, men også mye bedre kvalitet for pasienten, sa Aasved.

Lars Vorland , administrerende direktør i Helse Nord RHF, tok til orde for å bruke arbeidsstokken på en bedre måte, slik at vi kan utnytte MR-maskiner og annet utstyr bedre enn i dag.

-Robotiseringen er ikke bare en framtidsvisjon, den er i full gang. For eksempel er automatisk vask av sykehussenger allerede i bruk på flere sykehus, sa Vorland.