- Som partene gjennom Holdenutvalget har påpekt har det vært helt nødvendig å få redusert den særnorske høye lønnsveksten. Høstens oljeprisfall har med tydelighet vist oss at det nå er helt nødvendig å bremse lønnsveksten. Det er viktig at vi i en krevende økonomisk situasjon opprettholder høy sysselsetting og hindre økende ledighet, fortsetter hun.

NHO har i forståelse med LO anslått at årslønnsveksten i industrien for arbeidere og funksjonærer samlet vil bli på 2,7 prosent i år. Når partene har sett det som nødvendig med lavere lønnsvekst i 2015 enn i 2014 er det av hensyn til forholdene i realøkonomien og behovet for nødvendig omstilling.

Forhandlingene i Spekter starter onsdag 15. april med innledende sentrale forhandlinger og fortsetter deretter med lokale forhandlinger.

- Frontfagsresultatet gir en tydelig norm for de forhandlingene vi nå skal føre i Spekter, avslutter Bratten.