Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la fram den første rapporten før årets lønnsoppgjør i dag. Rapporten viser lavere lønnsvekst i privat sektor enn i offentlig sektor det siste året.

Spekter vil legge frontfagsnormen til grunn også i år

- Spekter vil i årets forhandlinger som vanlig legge normen fra frontfaget til grunn. Frontfaget må ses over flere år. De nye tallene fra TBU bekrefter at lønnsveksten jevner seg ut over tid. sier Bratten. 

Lønnsveksten i industrien var i fjor 4,8 prosent mens den i offentlig sektor var 5,8 prosent. Også i helseforetakene var lønnsveksten 5,8 prosent, men her påvirkes tallene av at helseforetakene har ansatt flere med høyere kompetanse og dermed høyere lønn (herunder leger). Dermed har gjennomsnittslønnen for sykehusansatte totalt sett økt, uten at dette har noe med fjorårets lønnsoppgjør å gjøre. I de andre Spekter-bedriftene var lønnsveksten i fjor på 5,4 prosent.

Må unngå «alles kamp mot alle» om arbeidskraften

Bratten advarer også mot en alles kamp mot alle om arbeidskraften fremover, slik også Frontfagmodellutvalget konkluderte i desember.

– Det stramme arbeidsmarkedet vil sannsynligvis vedvare i tiår fremover. Allerede nå er det krevende å få tak i nok arbeidskraft i hele arbeidslivet. Derfor må omstillingsarbeidet i både privat og offentlig sektor fortsette med full styrke. Man må finne arbeidsformer som krever mindre arbeidskraft enn i dag, understreker Bratten. 80 prosent av topplederne i Spekters medlemsvirksomheter melder allerede nå om utfordringer med å få tak i nok kompetent arbeidskraft.

Må unngå at prisveksten øker igjen

TBU anslår i rapporten prisveksten i år (2024) til 4,1 prosent. Allerede har en rekke fagforeninger gitt uttrykk for forventninger om reallønnsvekst.

- Det er grunn til å minne om at det er lite verdt å kjempe seg til høye lønnstillegg, hvis de uansett spises opp av økte priser og høyere renter. Derfor må vi unngå at lønnstilleggene blir så høye at prisveksten igjen øker. Det viktigste for norsk arbeidsliv nå er å få ned inflasjonen, slik at rentenivået kan reduseres. Dette er viktig for så vel bedrifter som arbeidstakere, sier Anne-Kari Bratten videre.

Partene i frontfagsoppgjøret forhandler årets oppgjør før påske, med eventuell mekling etter påske. I Spekter er det planlagt oppstart av forhandlingene 9. april.