Partene i frontfagsoppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet kom i dag til enighet etter 18 timer mekling på overtid.

NHO har i forståelse med LO anslått at lønnsvekst i industrien samlet i NHO-området blir 0,6 prosentpoeng lavere i 2014 enn i 2013, det vil si et samlet resultat på 3,3 prosent.

- I tråd med det partene forpliktet seg til i Holdenutvalget, må denne normen nå lojalt følges opp i Staten og KS og i de etterfølgende forhandlingene i privat sektor. Vi i Spekter vil selvsagt også legge Holdenutvalgets forutsetninger til grunn for forhandlingene våre, fortsetter Bratten.

Partene har også kommet til enighet om å utrede forhold vedrørende tjenestepensjon.

- Jeg har merket meg at partene her er tydelig på at løsningen er innskuddspensjon og at pensjonskostnadene ikke skal øke i forhold til i dag. Det er ikke avtalt noen tariffesting av tjenestepensjonsordningen, men de ansatte skal ha medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning. Dette synes å være et godt kompromiss, sier Bratten. 

Riksmeklerens møtebok kan leses her