- Det er positivt at lønnsveksten nå dempes og at Holdenutvalgets konklusjoner ble fulgt opp i fjorårets oppgjør, uttaler sjeføkonom Stein Gjerding i en kommentar.

For Spekter-virksomheter utenom helseforetakene var lønnsveksten i fjor 3,3 prosent.

Den nasjonale lønnsveksten i 2014 er av TBU beregnet til 3,2 prosent mens lønnsveksten i offentlig forvaltning samlet var 3,3 prosent. Lønnsveksten i Staten og helseforetakene var på 3,4 prosent og i kommunesektoren 3,2 prosent. Sent virkningstidspunkt for undervisningspersonalet i kommunesektoren som følge av streik trakk ned lønnsveksten med 0,2 prosent.

- Vi registrerer også at den rammen som ble kommunisert etter frontfagsoppgjøret traff svært godt, noe som gir troverdighet også m.h.t. den rammen som frontfaget har kommunisert for årets oppgjør, sier Gjerding.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn minsker

I TBU-rapporten fremgår det også at avstanden mellom kvinner og menns lønn ble redusert i løpet av fjoråret. Gjennomsnittslønnen for kvinner er nå 86,4 prosent av menn. Det er en økning på 1,7 prosentpoeng i løpet av de siste fem årene.

Kvinner har en medianinntekt som er 94,3 prosent av menn. Dette er en økning på 2,5 prosentpoeng siste fem år. Medianinntekt er den inntekten som innebærer at like mange tjener over som under denne inntekten. (Enkelt sagt lønnen for en gjennomsnittsmann og gjennomsnittskvinne). Når det er mindre forskjeller målt i medianinntekt, skyldes dette at menn har høyere lønnsspredning enn kvinner i spesielt de høyeste lønnsnivåene.

TBU har også gitt et anslag på prisveksten i år og anslår denne nå til om lag 2 ½  prosent.

Rapporten fra TBU kan lastes ned her:

Rapporter fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)