- Hvordan vil valgresultatet påvirke oss framover? Hva kan vi for eksempel forvente oss i arbeidslivspolitikken og mulighetene for å få til de nødvendige endringene på arbeidstid? Og hva kan vi forvente når det gjelder hvem som skal kunne løse offentlige velferdsoppgaver - blir det mer eller mindre bruk av private og ideelle aktører, spurte administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, da hun innledet til Spekters frokostmøte om valgresultatet i dag.  

Frokostmøtet hadde fått tittelen «Kommunevalget 2023 – et tidsskille i norsk politikk? Forskningsleder Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforskning åpnet med å se nærmere på bevegelsene blant velgerne og hva tallenes tale egentlig forteller oss.  

Deretter ble spørsmålet «Hvorfor ble det slik?» debattert av de tre tidligere politikerne Trine Skei Grande, Sigbjørn Aanes og Robert Sten. Til slutt var det en runde med kommentarer fra mediene, representert ved Eirik Mosveen fra Avisa Oslo og Siv Sandvik i Adresseavisen. 

Se opptaket fra frokostmøtet her: