Norlandia og Spekter arrangerte i dag et frokostmøte om fremtidens eldreomsorg. I salen satt sentrale representanter fra kommunene på Østlandet.

Prosjektdirektør Lars Haukaas i Spekter innledet om utviklingstrekk og veivalg i det offentlige tjenestetilbudet. Han understreket alvoret i utfordringene vi står foran som følge av at vi blir stadig flere eldre med økte forventinger og krav til tjenestetilbudet.

- Vi må tenke nytt og annerledes og vi må bort fra debatten om offentlig versus privat. Det avgjørende fremover vil være hvordan vi kan tilby flere og bedre tjenester, ikke om det er private, offentlige eller ideelle som utfører tjenesten, sa Haukaas.

Fundamentalistisk kamp

Kåre Hagen, direktør ved NOVA og som ledet det offentlige utvalget om innovasjon i omsorgstjenesten, tok for seg ideologiske dilemmaer i en offentlig omsorgssektor i forandring.

- Innovasjon i velferdstjenester er 15-20 prosent teknologi, resten er organisasjon, slo Hagen fast. Han fulgte opp med at når det kommer til organisasjon så har man hatt en polarisert diskusjon om det privat eller offentlig sektor er best:

- Det har vært en fundamentalistisk og idiotisk kamp om hvilken sektor som er best. Heldigvis er det nå en bevegelse mot den nysgjerrige pragmatismen hvor man ser på en best mulig miks og hvilken organisering som best bidrar til innovasjon og nyskapning.

Matriseorganisering

Gudleik Leir, konsernoverlege i Norlandia tok for seg alternative organisasjonsformer på sykehjem.

- I Norlandia har vi funnet ut at den beste måten å organisere på er en matriseorganisasjon med lokal tilpasning. Hovedpoenget er at vi ved en slik organisering får vil til en sømløs og robust organisering til det beste for brukerne, sa Leir.

Kristin Vinje, tidligere finansbyråd i Oslo nå stortingsrepresentant var opptatt av hvilke utfordringer, men også hvilket mulighetsrom vi står overfor i eldreomsorgen.

- Det viktige fremover blir at vi slipper alle gode krefter til. Min erfaring fra Oslo kommune hvor vi tok i bruk konkurranseutsetting, var at debatten i stor grad var fordummende og polarisert uten interesse for de faktiske erfaringene og resultatene, sa Vinje.

En av de viktigste erfaringene hun gjorde seg fra konkurranseutsettingsprosessene i Oslo kommune var at man fikk et helt annet fokus på kriterier for kvalitet i de tjenestene man konkurranseutsatte.

- Kommunen har ansvaret for tjenesten, men jeg håper at man fremover i mye større grad er åpen for hvem som skal tilby tjenesten. Da blir det nytenkning og innovasjon til det beste for brukerne, sa Vinje.