Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin tidsbruksundersøkelse viser at stadig flere tar fri på fredager. Forsker Kristin Egge-Hoveid skriver i siste nummer av Samfunnsspeilet at andelen menn som jobber på fredager har gått ned fra 66 prosent i 2000 til 56 prosent i 2010. Blant menn som jobber på fredager har arbeidstiden gått ned, i gjennomsnitt med 40 prosent i samme tidsperiode. Også kvinner jobber mindre på fredager, men tidsbruken er ikke redusert så mye som for menn.

-Det er mange som ønsker å jobbe ekstra lenge enkelte dager mot tilsvarende fri andre dager, noe SSBs tidsbruksundersøkelse beviser. Samtidig har Norge et stort behov for å mobilisere mer arbeidskraft i årene som kommer. Vi i Spekter er derfor svært opptatt av at vi må se på hvordan vi kan utvikle arbeidstidsbestemmelsene slik at det er mulig å tilpasse arbeidstiden både til arbeidsgiver og ansattes behov, sier Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Høyt utdannede er mest fleksible

SSBs undersøkelse viser at det særlig er høyt utdannede, ledere og småbarnsforeldre som bruker fredagen til mer fritid. Ledere og de som har et akademisk yrke er de som i størst grad jobber mindre på fredager, og som har et yrke der fleksibiliteten i arbeidstiden er størst. Fra en gjennomsnittlig arbeidsdag på 7,5 timer fra mandag til torsdag, går arbeidstiden ned til 5 timer og 3 kvarter på fredager.

Også de som jobber innenfor kontor-, service- og omsorgsyrker, er blant dem med kortest arbeidstid på fredager. Dette er yrker som sysselsetter mange kvinner, og hvor deltidsarbeid er relativt utbredt. Mange kan dermed ha mulighet til å jobbe litt mindre på fredager. De som enten jobber innenfor jordbruk, er håndverkere eller har et yrke uten krav til utdanning, har imidlertid den lengste fredagsarbeidstiden.

- Arbeidstid er antakelig det temaet som er gjenstand for mest komplekse reguleringsformer i norsk arbeidsliv, gjennom både lov, tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler. Vi trenger derfor en grundig gjennomgang av hvordan arbeidstidsordningene praktiseres, slik at flere kan tilby mer arbeidskraft gjennom å få en arbeidstid som er tilpasset deres behov, sier Bratten.

Les mer om SSBs undersøkelse her: Tidsbruksundersøkelsen 2012

Les Spekters sammenfatning av noen av de viktigste problemstillingene rundt arbeidstid her:
Arbeidstid: Utfordringer og tiltak