–Våre medlemmer er godt i gang med det grønne skiftet og er klare til å møte endringene. Samtidig vil det være svært viktig at endringene i miljøbeskatningen gjøres forutsigbare. Det vil lette omstillingsarbeidet og gjøre miljøinvesteringene mindre risikable. Da er jeg sikker på at flere bedrifter vil våge å gjøre flere og større miljøtiltak, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Sekter.

Selv om hovedretningen til kommisjonen er bra, er ikke alle forslagene like gode.

– Hurtig innføring av kommisjonens forslag til endrede kjøretøy- og veibruksavgifter kan låse næringsliv og forbrukere til å bruke forurensende biler og drivstoff, sier Larsen.

For eksempel er ikke el- og hydrogenkjøretøy modne nok enda til å klare seg uten betydelige avgiftsforskjeller og støtteordninger. Mange av disse ordningene må derfor videreføres, og endringen kun skje i takt med at miljøteknologien blir konkurransedyktig.

– Når avgiftssystemet skal endres, er det viktig at det skjer helhetlig, slik at det gir miljøgevinst. Spekter advarer for eksempel mot å øke merverdiavgiften på kollektivtransport dersom ikke også kostnaden for å kjøre privatbil i storbyområdene økes samtidig, sier Larsen.

Kommisjonens forslag vil redusere utslippene med 1-2 millioner tonn CO2-ekvivalenter, men Norge skal kutte utslippene med 6-8 millioner tonn allerede innen 2020, og enda mer etter det. CO2-prisen må sannsynligvis opp, og støtteordningene videreutvikles og forsterkes for å nå målet.

– Kommisjonens forslag bringer oss et stykke på vei, men det må kraftigere virkemidler til for å oppnå Norges klimamål, sier Larsen.

Les hele Spekter høringssvar