Forsvarssjefen i møte i Spekter-styret

Beredskap

Bernt Reitan Jenssen og Eirik Kristoffersen
Styreleder i Spekter, Bernt Reitan Jenssen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

​​​​​​​Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var fredag 22. september på besøk i Spekters styre. Hensikten med besøket var å utveksle tanker og synspunkter om totalberedskapen. Mange av Spekters medlemmer er viktige aktører i den samlede beredskapen i Norge.