Forsvarskommisjonen og næringslivet

Beskrivelse: Næringslivets Sikkerhetsråd inviterer til et åpent webinar med Forsvarskommisjonen, med fokus på næringslivets rolle i totalforsvaret. I webinaret vil kommisjonens medlemmer legge frem rapportens viktigste vurderinger og anbefalinger som berører næringslivet. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Tidspunkt: Tirsdag 30. mai klokken 12.00 til 13.00

Mer info: https://www.nsr-org.no/kurs-og-arrangementer/webinar-med-forsvarskommisjonen

Lenke for påmelding: https://events.provisoevent.no/nho/events/forsvarskommisjonen-og-naeringslivet/register

Totalberedskapskommisjonen og næringslivet

Beskrivelse: Totalberedskapskommisjonen legger frem sin rapport mandag 5. juni. Dagen etterpå, tirsdag 6. juni fra klokken 10.00 til 11.00, inviterer Næringslivets Sikkerhetsråd alle interesserte til et åpent webinar, som går i dybden på næringslivets rolle i totalberedskapen. I webinaret vil leder av Totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde, legge frem rapportens viktigste vurderinger og anbefalinger som berører næringslivet. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Tidspunkt: Tirsdag 6. juni klokken 10.00 til 11.00

Mer info: https://www.nsr-org.no/kurs-og-arrangementer/webinar-med-totalberedskapskommisjonen

Lenke for påmelding: https://events.provisoevent.no/nho/events/webinar-totalberedskapskommisjonen-og-naeringslivet/register