På samme måte har arbeidstakerne en medvirkningsplikt til å gjennomføre de tiltak som arbeidsgiveren beslutter. Omfanget av aktuelle tiltak avhenger blant annet av typen arbeid som skal utføres og i hvilken grad arbeidstakerne har en jobb som involverer kontakt med andre. 

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer situasjonen kontinuerlig nasjonalt og internasjonalt og gjør grundige vurderinger. Kunnskapen om viruset endrer seg stadig og oppdatert informasjon vil være tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider. Virksomheten må vurdere smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstakere å gå hjem (i karantene)?

Den enkelte arbeidsgiver har etter Spekters oppfatning i de fleste tilfeller adgang til å pålegge ansatte med symptomer på sykdom til ikke å møte frem på arbeidsstedet i en eventuell karanteneperiode, eventuelt be vedkommende gå hjem fra arbeidet. Arbeidsgiver må imidlertid i utgangspunktet betale lønn ved slike tiltak som gjennomføres på arbeidsgivers initiativ, i den grad arbeidstaker utfører arbeid eller det ikke er mulig for arbeidstaker å utføre arbeid hjemmefra.

Folkehelseinstituttet har per 16.03.20 kommet med anbefaling om at alle som har feber eller luftveissymptomer uansett skal være hjemme til ett døgn etter at man er frisk.

Dersom arbeidstaker velger å sette seg selv i karantene (frivillig isolering), uten pålegg fra arbeidsgiver og/eller i tråd med anbefalinger og pålegg fra offentlig myndighet, vil dette kunne anses som ulegitimert fravær som ikke gir rett på lønn fra arbeidsgiver. I den grad arbeidstaker kan benytte seg av hjemmekontor innenfor det som er avtalt mellom partene og utføre arbeid, vil arbeidsgiver likevel kunne være forpliktet til å betale lønn.