For Spekter er det avgjørende å følge opp normen fra frontfaget som NHO i forståelse med LO i år har anslått til 3,3 prosent. 

- Da partene satt sammen i Holdenutvalget før jul, var det enighet om at frontfagsrammen skulle ligge til grunn for alle tariffoppgjørene. Vi forventer at partene lokalt også forholder seg til dette når de skal forhandle i den enkelte virksomhet, sier Bratten.

Det er enighet om at de lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 9. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 1-3 og 6-8, og 13. mai kl. 15.00 for overenskomstområde 9. Inndelingen av overenskomstområdene er nedfelt i protokollene (se link nederst i saken).

De sentrale innledende forhandlingene i Spekter fortsetter med Unio  9. april,  SAN-gruppene 10. april og Akademikerne 25. april. 

Det har ikke vært diskutert lønnstillegg for helseforetakene og Lovisenberg sykehus i denne forhandlingsrunden. Her er det avtalt at det skal være et eget forhandlingsløp senere. 

Les protokollene her: