Bjerke poengterte at en leder må forstå sosiale medier og digitale kanaler. For å virkelig forstå, kan lederen ikke bare få noen til å fortelle seg hvordan det virker. Lederen må bruke verktøyene selv.

- Virksomhetenes behov for riktig IT-kompetanse er stort – og det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse. Mange universiteter henger etter. Vi trenger skikkelig IT-kompetanse både innen samfunnsfag og humaniora, sa Bjerke.

Vi må også modernisere offentlig sektor, så den kan bli mer effektiv og frigjøre midler – eksempelvis til omsorg og helsetjenester for det økende antallet eldre.

Virksomhetene må være opptatt av teknologi

- Banknæringen er blant dem som har gått opp løypa. sa Herlof Nilssen, administrerende direktør i Helse Vest RHF og styreleder i Spekter. Helseforetakene inviterer nå folk inn, der de kan følge med på sin egen journal og stille spørsmål over nett. Vi må bruke ny teknologi, og ledelsen må være opptatt av teknologiene.

- Norsk Tipping er en høyteknologibedrift som jobber hver dag med å utvikle det digitale tilbudet, sa administrerende direktør Åsne Havnelid. Virksomhetens verdier må være med i digitaliseringen om du skal lykkes. Samtidig kan vi ikke skru av bryteren på de fysiske kanalene gjennom kommisjonærene enda. De to er nå like store for Norsk Tipping.

Erik Ulfsby, teatersjef Det Norske Teater trakk fram at akselerasjonen åpner et bakrom der folk søker langsomhet og refleksjon. Det ser teateret i hvilke forestillinger folk oppsøker. Konsekvensen av akselerasjonen kan være at man innimellom mister litt oversikt. Samfunnet må være oppmerksom på konsekvensene, så man forstår hva som skjer. Samtidig jobber teateret kontinuerlig med teknologiutvikling, både på egenhånd og i europeisk nettverk.