Spekters medlemsvirksomheter er store innkjøpere av varer og tjenester, og gjør innkjøp for flere titalls milliarder kroner årlig.  Innenfor kultur- og helsesektoren benyttes reglene i lov- og forskrift om offentlige anskaffelser, mens mange av Spekters store medlemsbedrifter, som Posten Norge AS, Statnett og Sporveien, primært opererer etter forsyningsforskriften.

På dagens høring om forslaget til ny anskaffelseslov i Stortingets næringskomité, presiserte Spekters representanter Tore Eugen Kvalheim og Kristin Juliussen at for virksomheter som omfattes av forsyningsforskriften, fungerer dagens regler godt.

- Det derfor vanskelig å forstå at departementet foreslår endringer for forsyningssektoren som går lenger enn det som er nødvendig etter EUs forsyningsdirektiv. Dette vil svekke konkurransekraften for disse virksomhetene, og innkjøpsreglene blir ikke enklere, heller tvert imot, sa Kvalheim.

Regjeringen foreslår å harmonisere regelverket og viske ut skillet mellom såkalt «klassisk sektor» og forsyningssektoren. Forslaget til ny forsyningsforskrift innebærer blant annet at:

  • Omfanget av paragrafer øker vesentlig, noe som neppe gir en forenkling
  • Det innføres nasjonal terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter på 3,1 millioner NOK
  • Krav om attester og protokoller økes, med økt byråkratisering som resultat
  • Formalkrav øker i omfang, noe som reduserer muligheter for optimalisering av innkjøpene
  • Kravene til rammeavtaler blir strengere

Les hele Spekters innspill her

Se opptak fra høringen på stortinget.no