Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral A-del og en lokal B-del. B-delen forhandles i den enkelte virksomhet, mens A-delen forhandles av Spekter og hovedorganisasjonene. For helseforetakene er det i tillegg sentrale forbundsvise avtaler som forhandles senere.

Det er A-delen som i dag skal forhandles, og det blir da også avtalt videre frister for forhandling av de øvrige delene av overenskomstene.

Temaene det kan forhandles om, er blant annet sentrale lønnstillegg, sosiale bestemmelser og inndelingen av overenskomstområder.