- Jeg er fornøyd med at vi fant en forhandlingsløsning om ny overenskomst. Vi møtte en løsningsorientert motpart, og da er det alltid lettere å finne gode løsninger for begge parter, sier administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten.

Lønnsoppgjøret er ført innenfor samme ramme som frontfagsoppgjøret.

Når det gjelder spørsmålet om fremtidig pensjonsordning, er partene enige om at det vil bli iverksatt en prosess for å vurdere pensjonsordningen ved Hålogaland Kraft AS. Det legges til grunn et tett samarbeid med fagforeningene i dette arbeidet.

Eventuell endring av pensjonsordningen før hovedoppgjøret 2016, forutsetter lokal enighet med forbund som representerer et flertall av de organiserte ansatte i bedriften.

Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene i EL & IT forbundet og Fagforbundet ved Hålogaland Kraft AS.