NHO har i forståelse med LO anslått at lønnsvekst i industrien samlet i NHO-området blir på 2,4 prosent.

- Norge er nå avhengig av å omstille seg fra en oljeavhengig økonomi til en økonomi der vi kan finne nye vekstområder. I denne omstillingen er et lønnsoppgjør tilpasset konkurranseutsatt sektor helt avgjørende, fastslo Bratten.

Hun peker på at det er avgjørende å dempe lønnsveksten for å sikre et fortsatt høyt velferdsnivå.

Bør gå grundig gjennom lokale overenskomster

Bratten anbefalte også partene i den enkelte virksomhet om å vurdere behovet for en grundig gjennomgang av de lokale overenskomstene med tanke på å fjerne reguleringer som hindrer effektiv drift eller produktivitetsvekst, og tilpasse dem til konkurransesituasjonen og et moderne arbeidsliv.

- Oppslutningen om det organiserte Norge hviler på tariffavtalen. Ingen er på sikt tjent med at tariffavtalene ikke kan endres når markedet eller øvrige forhold i samfunnet endrer seg. Det er derfor viktig at de lokale parter gjennomgår tariffavtalen for å sikre at den er i tråd med både arbeidsgiverne og arbeidstakernes behov, sa Bratten. 

Hun viste til at Produktivitetskommisjonen understreker behovet for innovasjon og produktivitetsvekst, og oppfordrer til å fjerne for strenge eller utdaterte reguleringer.

-Partene både sentralt og lokalt må ta sin del av denne oppgaven når tariffavtalene skal revideres, sa Bratten.

Videre forhandlingsløp

De sentrale innledende forhandlingene i Spekter fortsetter med Akademikerne 7. april. 

Avsluttende sentrale forhandlinger for overenskomstområde 1 (orkestre og teatre) gjennomføres 14. april.

For helseforetakene og Lovisenberg sykehus skal det være et eget forhandlingsløp som avtales senere. 

Følgende frister for lokale forhandlinger er avtalt med LO, Unio, YS og SAN:

  • For overenskomstområde 2-3 (Norges Bank og Avinor) og 7-8 (NSB og Posten) er fristen for å ha avsluttet lokale forhandlinger 29. april. 
  • For overenskomstområde 6 (NRK) er fristen 22. april. 
  • For overenskomstområde 9 (øvrige virksomheter) er fristen 3. mai.