Spekter vil dermed tilby 75 øre per time, og vil videre legge til grunn at det settes i gang lokale forhandlinger i de ulike bedriftene i Spekter.

-NHO og LO har anslått en samlet lønnsvekst i år på 3,3 prosent. Det er den samlede rammen Norge må styre mot i år, uavhengig av hva enkelte ledere i arbeidstakerorganisasjonene nå prøver å snakke seg bort fra, sier Bratten.

Lo og YS er først ut i de innledende forhandlingene i Spekter. Onsdag følger Unio, mens SAN-gruppene forhandler torsdag. Spekter møter Akademikerne 25. april. Det er foreløpig ikke fastsatt forhandlingstidspunkt for helseforetakene.