Etter en endring i merverdiavgiftsloven i 2010 ble kinoer, museer, gallerier, opplevelsessentre og fornøyelsesparker omfattet av avgiftsplikt med lav sats for billettomsetningen med rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Musikk og scenekunst er fortsatt er unntatt avgift, på tross av kulturmomsutvalgets forslag om at adgang til de fleste former for kulturarrangementer skulle omfattes av kulturmoms.

Det såkalte «kulturmomsspørsmålet» er igjen aktualisert etter at enkelte kommunale aktører på vårparten ble varslet om krav om tilbakebetaling av moms som er kompensert i henhold til kompensasjonsloven. 

I et brev til Finansdepartementet, påpeker Spekter og NTO om at det er på tide å fjerne momsunntaket for musikk og scenekunst.

- Det vil gi kultursektoren lavere administrative kostnader om regelverket blir mer oversiktlig og helhetlig, sier Larsen. Han viser til at museene rapporterer om en klar arbeidsmessig forenkling etter at de kom inn under avgiftsplikten.

Speker og NTO mener det bør vektlegges at «breddemodell» vil innebære store forenklinger for aktørene ved at man vil slippe vanskelige avgrensninger og fordelingsspørsmål som oppstår når man driver såkalt delt virksomhet (dels avgiftsunntatt og dels avgiftspliktig).

-Med en slik modell unngår man dessuten at det oppstår konkurransemessige forskjeller mellom aktører som tilbyr tjenester til publikum i det samme markedet, sier Larsen.

Foreningene understreker samtidig at det bør vurderes løsninger som sikrer at man i størst mulig grad unngår mulige uheldige konsekvenser for aktører i deler av bransjen.