Den aktuelle nettsiden presenterer faglige vurderinger og anbefalinger om covid-19 som blir gitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet. De faglige vurderingene benyttes når Helse- og omsorgsdepartementet beslutter sine tiltak, og blir presentert i forkant av at Helse- og omsorgsdepartementets offentliggjør sine tiltak, slik at man kan se i hvilken grad regjeringen følger de faglige rådene.