Paul Chaffey gjentar i DN 7. mai Abelias forslag om endring i arbeidsbestemmelser for kunnskapsmedarbeidere som like gjerne kan jobbe ved pc-en på kjøkkenbenken som i kontorlandskapet. Han har nå fått legepresident Hege Gjessing med på forslaget. Spekter er enig i forslagene. Det bør ikke være slik at man blir lovbryter selv om man svarer på mail etter klokken 21.

Det er imidlertid bare en mindre del av arbeidslivet som kjenner seg igjen i situasjonen Chaffey og Gjessing beskriver. For de aller fleste er fysisk tilstedeværelse på jobb innenfor klart definerte tidsrammer helt nødvendig for at tilbudet til virksomheten skal leveres. Hverken butikkmedarbeidere, leger, konduktører, flyveledere, politifolk eller sykepleiere kan ha hjemmekontor eller gjøre jobben når på døgnet det passer familielivet.

Her kan andre former for tilpasning være aktuell. Kanskje er det hensiktsmessig å jobbe noen lange vakter for å ha fri en langhelg, eller jobbe et par-tre helger ekstra i året for å få heltidsstilling? Er du alenefar med barn annenhver helg, er ikke en ordning med jobb tredje hver helg interessant.

Tiden er overmoden for å finne løsninger som passer moderne arbeidstagere i et moderne arbeidsliv, uten at dagens yttergrenser for arbeidstid røres. Det er ikke store forskjeller på den arbeidsmiljøloven som gjaldt for Akers mekaniske verksted på 1950-tallet og den loven som gjelder for advokatkontorene på Aker Brygge i dag. Regjeringen bør derfor sette ned en arbeidstidskommisjon.

Innlegg av Anne-Kari Bratten  i Dagens Næringsliv 13. mai 2013