- Selv om følelser og fakkeltog tilsynelatende dominerer sykehusdebattene, er folk flest rasjonelle og opptatt av kvaliteten på helsetilbudet når det kommer til stykket. Denne undersøkelsen viser at politikerne har bred støtte i befolkningen for å foreta endringer i sykehusstrukturen, dersom dette bidrar til å bedre kvaliteten, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Blir kvaliteten bedre, er det flertall for å slå sammen mindre sykehus i alle landets regioner, hos begge kjønn og i alle aldersgrupper.  Blant velgerne til samtlige politiske partier er det flere som er for sammenslåing enn mot. Bare 20 prosent av befolkningen (1 av 5) er helt uenig.

-Det er i seg selv oppsiktsvekkende at én av fem ikke vil ha større sykehus hvis kvaliteten bedres, mener Bratten.

Nødvendig å samle funksjoner

Regjeringen har varslet at den i løpet av 2015 vil legge frem Nasjonal helse- og sykehusplan (NSHP. Der skal det blant annet foreslås tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og fornuftig struktur.

- Spekter har store forventninger til at regjeringen og helseminister Bent Høie i planen kommer med konkrete grep for å tilpasse og forme sykehustilbudet slik at vi er sikret en god helsetjeneste i hele landet også i fremtiden, sier Bratten.

Hun mener NSHP bør bidra til å skape en nødvendig realitetsorientering rundt hva sykehusstruktur har for kvalitet og pasientsikkerhet.

- Vi kan verken bemanne eller bevilge oss bort fra de utfordringene vi står overfor i årene som kommer. Derfor er det viktig at vi finner den beste måten å bruke knappe økonomiske og personellmessige ressurser best mulig fremover. For å sikre god kvalitet på helsetilbudet, kan det innebære at man må tåle noe lenger reisevei til sykehuset, sier Bratten.

Hun viser til at vi blir stadig flere eldre, og stadig færre yrkesaktive som kan jobbe i helsevesenet. Samtidig utstyrer politikerne stadig flere pasientgrupper med individuelle rettigheter og garantier.

– Jeg forventer derfor at planen viser hvordan vi skal prioritere, og hvordan funksjoner skal samles i større grad enn i dag, sier Bratten.

RHFene har vært viktige

I debatten om fremtidens sykehus, har flere tatt til orde for å fjerne de regionale helseforetakene (RHFene). Bratten mener imidlertid man må være oppmerksom på at RHFene har spilt en sentral rolle i sykehusreformen.

Til Dagsavisen sier hun at de regionale helseforetakene har vært viktig for resultatene som er oppnådd etter sykehusreformen i 2002, og at økonomien nå er under stålkontroll.

-Politikerne trenger ikke å bekymre seg for sykehusbudsjettene lenger. Sykehusene bruker ikke mer penger enn de får bevilget. De regionale helseforetakene har bidratt til styring. Det er altså ikke slik at det finnes en haug med småkonger rundt omkring på sykehusene som tenker at de skal bidra til nasjonal koordinering. De regionale helseforetakene har spilt en viktig rolle og bidratt til en overordnet regional og nasjonal styring av en rekke funksjoner, påpeker Bratten.

Se tallene fra undersøkelsen Opinion har utført på oppdrag fra Spekter.

Les ANBs dekning av saken