Nye tall fra SSB viser at tre av fire elever som begynte i videregående opplæring i 2012 har fullført fem år etter at begynte. Det er en økning er på nesten fem prosentpoeng sammenlignet med elever som startet videregående opplæring i 2006.

- Det blir interessant å se om dette er en trend som fortsetter. I de senere årene er det iverksatt flere tiltak som har betydning for resultatet. Fraværsgrense i videregående opplæring og tidlig innsats i grunnopplæringen er to eksempler på tiltak, sier Kvam.

Tidlig innsats innebærer at barn og ungdom i mindre grad har kunnskapshull når de begynner i videregående opplæring.

-Fraværsgrensa var omstridt når det ble innført for to år siden, men vi har hele tiden støttet en slik grense. Vi har stor tro på at tilstedeværelse bidrar til mindre frafall og øker gjennomføringsgraden. Begge disse tiltakene har Spekter jobber for, og vi tror de bidrar til at enda flere fullfører videregående opplæring, sier Kvam

Tallene fra SSB henger også sammen med tall fra Utdanningsdirektoratet som viser en økning i antall læreplasser på 8,4 prosent fra 2016 til 2017. Dette er den største økningen i antall læreplasser på et år siden inngåelsen av den første samfunnskontrakten i 2012.

-Økningen i antall ungdommer som fullfører videregående opplæring og økning i antall læreplasser er et resultat av langsiktig jobbing som Spekter vil fortsette med sammen med de andre organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene, avslutter Kvam.

Les mer om Samfunnskontrakten for flere læreplasser