For Posten er det enighet med alle organisasjoner, med unntak av YS der det er uenighet i de lokale forhandlingene i Bring Warehousing. Meklingen er fastsatt til 12. juni.

For NRK er forhandlingene avsluttet med enighet med alle organisasjoner, med unntak av LO-forbundene. Meklingen finner sted 16. juni.

For NSB persontrafikk var det ikke mulig å finne enighet med Norsk Lokomotivmannsforbund. I tillegg  oppnådde man ikke enighet med Norsk Jernbaneforbund i datterselskapet NSB Trafikkservice. Det er foreløpig ikke avklart når meklingen skal finne sted.

For AIM Norway (tidligere Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller) er det ikke enighet om ny overenskomst. Dette må løses i mekling med LO og YS. Tidspunkt for denne meklingen er ikke fastsatt.

Les mer om status i tariffoppgjøret her.